Téma: 

statiny

Rabdomyolýza

Statiny

Svalové poškození, od myalgie po rabdomyolýzu, může provázet podávání statinů od počátku jejich užívání. Zcela jistě tak nejde o problém, který by se měl přehlížet. Na druhou stranu však musíme zmínit, že i při použití nejvyšších dávek statinů je frekvence výskytu závažných svalových poškození (rabdomyolýz) extrémně vzácná. Nejúčinnější statiny (atorvastatin a rosuvastatin) jsou s ohledem na studiemi dokumentovaný výskyt svalového poškození srovnatelné. Je však pravda, že v případě atorvastatinu je větší množstvím důkazů, které dokládají jeho bezpečnost i při použití vysokých dávek. Vzhledem k rozšiřujícímu se spektru pacientů léčených statiny je pravděpodobné, že se nežádoucí účinky této léčby budou vyskytovat relativně častěji. Vyskytnou-li se, musí být léčba přerušena a teprve po odeznění symptomů vyzkoušet jiný typ statinu. Než je pacient prohlášen za „statiny netolerujícího“, měly by být vyzkoušeny nejméně tři různé molekuly, které naštěstí pro takové nemocné jsou k dispozici. Ideální je v tomto případě spolupráce praktického lékaře se specialistou, který má možnost takové nemocné lépe a častěji monitorovat.

Zdroj: Rabdomyolýza
Zveřejněno dne: 28.6.2016

Tuky v krvi

Snížení vysokého cholesterolu

Prvním krokem je zdravý životní styl, při nadváze nebo obezitě je důležité snížení hmotnosti a stabilizace váhy. Lékař může nejprve navrhnout nefarmakologickou léčbu (dieta na snížení cholesterolu a dostatek pohybu), posléze farmakologickou léčbu. Nejvíce používanými léčivými přípravky na snížení cholesterolu jsou statiny, dále se využívají pryskyřice, ezetimib, fibráty a kyselina nikotinová. Pacient musí počítat s tím, že léčba je dlouhodobá, většinou trvá po celý život.

Zdroj: Tuky v krvi
Zveřejněno dne: 5.2.2015

Tuky v krvi

Léky na cholesterol

Statiny (atorvastatin, fluvastatin, lovastatin a další) se vyznačují nízkým výskytem nežádoucích účinků a inhibují enzym, který je nutný pro syntézu cholesterolu.

Pryskyřice (cholestyramin, colestipol a jiné) jsou jedinými doporučovanými léky při léčbě vysoké hladiny cholesterolu u dětí. Nevstřebávají se v tenkém střevě a přerušují enterohepatální oběh (střevo-jaterní oběh) žlučových kyselin. Nevýhodou je pro děti nepříjemná chuť a často dochází k zácpám. U statinů, fibrátů a kyseliny nikotinové není zatím žádná dlouhodobější studie, která by prokázala, že jsou tyto látky vhodné pro léčbu hypercholesterolémie u dětí.

Ezetimib (léčivý přípravek Ezetrol) inhibuje vstřebávání cholesterolu v tenkém střevě. Používá se často v kombinaci se statiny, protože není vhodný pro monoterapii.

Fibráty (fenofibrát, bezafibrát a tak dále) jsou deriváty kyseliny fibrové. Prostřednictvím specifických receptorů ovlivňují metabolismus tuků. Jednou z mála nevýhod fibrátů je to, že ve srovnání s ostatními hypolipidemiky dostatečně nesnižují koncentraci LDL-cholesterolu, který se významně podílí na vzniku aterosklerotického plátu.

Kyselina nikotinová inhibuje lipolýzu (štěpení tuku) v tukové tkáni. V České republice se zatím nevyužívá (není registrována).

Zdroj: Tuky v krvi
Zveřejněno dne: 5.2.2015

Triglyceridy v krvi

Léčba

Zvýšenou hladinu tuků v krvi způsobují dvě skupiny látek – cholesterol a triglyceridy. Největším rizikem vysoké hladiny triglyceridů je vznik akutního zánětu slinivky břišní, který může pacienta ohrozit na životě. V léčbě je na prvním místě dietní opatření a přísný zákaz alkoholu. Z léků se používají nejčastěji statiny, zvláště pokud má pacient zároveň hypercholesterolemii. Takzvané fibráty (deriváty kyseliny fibrové) jsou lékem volby na samostatně se vyskytující hypertriglyceridemii. Jejich výhodou je, že zároveň zvyšují hladinu „hodného cholesterolu“ HDL. Podobně působí i niacin (vitamín B3), který snižuje uvolňování triglyceridů z tukové tkáně.

Zdroj: Triglyceridy v krvi
Zveřejněno dne: 16.11.2015

Rosucard - příbalový leták

CO JE ROSUCARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Rosucard patří do skupiny léků, které se označují jako statiny. Rosucard vám byl předepsán, protože:

 • máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi, v důsledku toho máte zvýšené riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice;
 • samotná dieta a pohybová aktivita nevedly k dostatečnému snížení hladiny cholesterolu; v nastavené dietě a fyzické aktivitě budete pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Rosucard.
 • máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a podobných zdravotních komplikací.

Srdeční příhody, mozková mrtvice a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání tukových částic ve vašich cévách.

Zdroj: Rosucard - příbalový leták
Zveřejněno dne: 3.7.2017

Rosucard - příbalový leták

UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

Před užitím přípravku Rosucard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte problémy s ledvinami,
 • jestliže máte problémy s játry;
 • jestliže jste měli opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů nebo je měl někdo ve vaší rodině, nebo svalové problémy při užívání jiných léků ke snížení hladiny cholesterolu; okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte horečku;
 • jestliže pijete opakovaně velké množství alkoholu;
 • jestliže máte poruchu štítné žlázy;
 • jestliže trpíte těžkým respiračním (dechovým) selháváním;
 • jestliže užíváte ke snížení hladiny cholesterolu jiné léky, nazývané fibráty; čtěte prosím tuto příbalovou informaci pečlivě, i když jste již užívali jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu;
 • jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, například lopinavir/ritonavir, čtěte prosím „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“;
 • jestliže pacient je dítě mladší než 10 let– Rosucard by neměly užívat děti mladší než 10 let;
 • jestliže pacient má méně než 18 let – přípravek Rosucard 40 mg tablety není vhodný pro děti a dospívající ve věku do 18 let;
 • jestliže je vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou počáteční dávku přípravku Rosucard);
 • jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové), lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Rosucard.

Pokud se některý z bodů vztahuje i na vás nebo pokud máte pochybnosti, neužívejte Rosucard 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte se na lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat kteroukoliv dávku přípravku Rosucard.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu lékař provádí kontrolní vyšetření funkce jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Rosucard. Pokud máte diabetes (cukrovku) nebo zvýšené riziko vzniku diabetu, lékař vás bude během užívání tohoto léku pečlivě sledovat. Pokud máte vysokou hladinu cukrů a tuků v krvi, jste obézní a mate vysoký krevní tlak, máte pravděpodobně riziko vzniku diabetu.

Zdroj: Rosucard - příbalový leták
Zveřejněno dne: 3.7.2017


SiteMAP