Téma: 

mesodiencefalická modulace

Cukrovka a bolesti nohou

Mesodiencefalická modulace

Je metoda, která je založená na průchodu velmi nízkých intenzit proudu centrálním nervovým systémem a může ovlivnit regulační funkce nervového sytému. Hodnoty proudu jsou velmi nízké a jsou mnohem nižší, než jsou tradičně užívány například v oblasti fyzikální léčby a rehabilitace. Princip metody je závislý spíše na speciálním tvarování proudových impulzů, které prakticky pacient nevnímá. Z tohoto hlediska je metoda zcela bezpečná, není třeba se jí obávat a byla opakovaně konzultována i se specialisty v oblasti neurofyziologie. Mesodiencefalická modulace je metoda založena na zmíněných nízkých proudech, které působí na část centrálního nervového systému zvanou diencefalon. Tato část mozku je právě zodpovědná za některé důležité regulační vegetativní funkce. Její příznivé působení je založeno na přeladění některých funkcí mozku a pomocí těchto nízkých proudů pak dojde ke zlepšení regulačních schopností a vnímání bolesti i nepříjemných vjemů (parestézií) u diabetiků. Mesodiencefalická modulace je v současné době v ČR klinicky exaktně prokázanou metodou fyzikální léčby diabetické polyneuropatie, zejména pokud není ovlivnitelná farmakologickou léčbou. Metodu je možné výhodně kombinovat i s medikamentózní léčbou diabetické polyneuropatie. Vedle diabetické polyneuropatie periferního typu je metoda bezpečná a vhodná i pro léčbu neuropatií jiné etiologie včetně diabetické vegetativní neuropatie, která se projevuje závažnými obtížemi charakterizovanými postižením nervově vegetativní regulace dalších orgánů, jako jsou poruchy cirkulace, urologické poruchy při diabetu (sexuální dysfunkce, impotence). Jde o bezpečnou metodu fyzikální léčby širokého spektra projevů diabetické neuropatie periferního i vegetativního typu. Vzhledem k dalšímu pokračování klinických průkazů účinnosti metody v jiných oblastech se bude její použití rozšiřovat i na další funkční i orgánová onemocnění.

Zdroj: Cukrovka a bolesti nohou
Zveřejněno dne: 20.2.2017

Cukrovka a bolesti nohou

Léčba

Léčba diabetické neuropatie není jednoduchá, především proto, že není znám způsob odstraňující příčinu neuropatie. Léčba se opírá zejména o normalizaci krevního cukru a o potlačení nepříjemných bolestivých stavů a jiných nepříjemných pocitů jako brnění, pálení. Terapie je velmi individuální. Předem není jisté, zda a u koho zabere. Vhodná je i fyzioterapie.

Základem je udržování stabilní hladiny glukózy v krvi (což může vést k zastavení nebo zpomalení rozvinutí nemoci do těžších stadií). Užívají se perorální antidiabetika, případně injekčně inzulin. U některých lidí může intenzivní kontrola a regulace glykémie snížit riziko vývinu neuropatie i o více než 60 %.

K léčbě bolesti se podávají se antiepileptika, antidepresiva. Doporučují se také masti obsahující capsaicin. Účinné je v některých případech podávání látek podporujících regeneraci a výživu nervů. Hlavně kyseliny alfa lipoové či linoleové a podávání vitamínů B, E.

Mezi jiné metody zvládnutí bolesti a jiných nepříjemných vjemů u neuropatie patří také fyzioterapie, která zahrnuje akupunkturu, relaxační techniky, rehabilitaci či elektrickou stimulace nervového systému. Od roku 2010 se v České republice používá nová fyzikální léčba, která napomáhá diabetikům zmírňovat obtíže při diabetické neuropatii a zvyšuje kvalitu života. Jedná se o Mesodiencefalickou modulaci. Tato metoda se používá pro léčbu bolestivé diabetické polyneuropati a je zatím určena pouze pro dospělé pacienty. Léčba pomocí Mesodiencefalické modulace je finančně nákladnější, a prozatím není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Zdroj: Cukrovka a bolesti nohou
Zveřejněno dne: 20.2.2017

Synbiotika pro zdravá střeva

Prebiotika

Prebiotika jsou nestravitelné látky, které pozitivně ovlivňují celkový zdravotní stav organismu tím, že selektivně podporují růst anebo aktivitu limitovaného množství zdraví prospěšných bakterií střevní mikroflóry a snižují výskyt patogenní mikroflóry – prebiotický efekt. Procházejí horní částí trávicího ústrojí v nezměněné formě a selektivně slouží určitým bakteriím tlustého střeva jako substrát, který zvyšuje metabolickou aktivitu bakterií nebo podporuje jejich růst. Prebiotika najdeme nejen v obilninách, v ovoci a zelenině, ale také v doplňcích stravy. Doporučovaný denní příjem prebiotik je 0,3 g na 1 kg hmotnosti u mužů a 0,4 g/kg u žen. Prebiotikem je zejména vláknina, a to především na bázi oligosacharidů. Množství probiotických bakterií ve střevě kolísá v závislosti na přísunu prebiotické vlákniny, která selektivně podporuje růst bifidobakterií. Tuto vlastnost nazýváme bifidogenní efekt. Čím větší je přísun prebiotické vlákniny, tím je v našem trávicím systému větší množství blahodárných bifidobakterií, což je důležité zejména u seniorů, neaktivních a chronicky nemocných pacientů. Prebiotický účinek je také prospěšný v průběhu nebo po skončení léčby antibiotiky. Antibiotická léčba je lépe snášena a dochází k rychlejší obnově přirozené střevní mikroflóry (bez průjmu, zácpy či nadýmání).

Hlavní účinky prebiotik: příznivý vliv na složení mikroflóry zažívacího traktu, zvětšení objemu stolice a tím zlepšení střevní pasáže, prevence zácpy, prevence vzniku nádorů tlustého střeva a konečníku, snížení hladiny krevních tuků a cholesterolu.

Vyvážená střevní mikroflóra hraje klíčovou roli pro dobře fungující imunitní systém, zvyšuje odolnost vůči běžným infekcím, redukuje negativní odpověď při vakcinaci. Prebiotická vláknina ovlivňuje imunitní systém cestou inhibice patogenů – aktivní a namnožené bifidobakterie nedovolí patogenním bakteriím přichytit se na střevní epitel a tím způsobit infekci; a rovněž cestou přímé modulace imunitních buněk. Fermentací prebiotické vlákniny vznikají mastné kyseliny s krátkým řetězcem (SCFA), které regulují střevní pH. Snížením pH se zvyšuje rozpustnost minerálů, zejména vápníku a hořčíku, a tím i jejich absorpce a biodostupnost – zvýšení mineralizace a kostní denzity. Prebiotická vláknina ovlivňuje sekreci gastrointestinálních endokrinních peptidů, čímž snižuje hladinu triacylglyceridů a LDL cholesterolu v krvi, aniž by došlo ke snížení koncentrace volných mastných kyselin v séru. Namnožené a zaktivizované bifidobakterie upravují trávení, zvyšuje se frekvence defekace, zlepšuje se konzistence stolice a tím dochází k snadnějšímu vyprazdňování. Prebiotická vláknina také snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění spojených s dislipidemií, zejména hypertriglyceridemie a inzulínové rezistence. U zánětlivých střevních onemocnění snižuje používání prebiotické vlákniny klinické symptomy, zánětlivé parametry i produkci prozánětlivých molekul, naopak zvyšuje sekreci protizánětlivých cytokinů.

Zdroj: Synbiotika pro zdravá střeva
Zveřejněno dne: 8.4.2016


SiteMAP