Téma: 

kniha

Antónia Mačingová – Zhubněte jednou provždy 2

Antónia Mačingová

Mgr. Antónia Mačingová žije na Slovensku v Košicích. Vystudovala UPJŠ, obor andragogika, a již několik let se zabývá účinkem stravy na lidský organismus, jejím ozdravujícím a očistným efektem. Často pořádá na toto téma přednášky a školení. Ve svých knihách se jednoduchou formou snaží přiblížit způsob, který odbourává mýtus o tom, že se lze podkožního tuku zbavit pouze snižováním množství přijaté stravy. Publikovala v několika časopisech pro ženy, občasnících zdravotních pojišťoven, je častým hostem televizního vysílání na Slovensku. Její nejnovější publikací je kniha „Zhubněte jednou provždy 2“.

Antónia Mačingová získala významné ocenění: Český bestseller 2013 v kategorii Zdraví a životní styl za knihu Zhubněte jednou provždy.

Knihy Antónie Mačingové

  • Zhubněte jednou provždy
  • Schůdková metoda hubnutí
  • Harmonie zdraví, krásy a vitality
  • Zhubněte jednou provždy 1
  • Zhubněte jednou provždy 2

Kroky k přeměně

Pro trvalou přeměnu potřebujete posílit:

  • Zodpovědnost: My sami jsme zodpovědní za to, jak vypadáme a jak se cítíme.
  • Štěstí a radost: Proces přeměny tyto pocity urychlí.

Přistupujte k sobě s láskou: Pokud něco porušíte, nevyčítejte si to, přijměte to a prostě pokračujte dál, není kam spěchat.

Odpusťte si: Nezlobte se na sebe, když něco pokazíte.

Informace: Čtěte knihu a webové stránky A. Mačingové, jsou plné zajímavých informací, které vám pomohou.

Buďte aktivní: Jídlo si připravujte sami, připravujete ho pro sebe a to, jakou energii do něj vložíte, se vám zúročí a jako třešnička na dortu bude ohodnocení stravy vaší rodinou.

Vydržte: I když občas zhřešíte, vaše tělo bude naprogramované tak, že si s touto dietní chybičkou velmi snadno poradí.

Snahou Mačingové je změnit pohled lidí na výběr a přípravu pokrmů, které jim následně zabezpečí dlouhý a kvalitní život.

Zdroj: Antónia Mačingová – Zhubněte jednou provždy 2
Zveřejněno dne: 22.4.2016

Diskuze: Bible a maso

Kniha Mojžíšova III, kapitola 11/5:

Ani králíka, kterýž ač přežívá, ale kopyta rozdělená nemá, nečistý vám bude. To praví bible. A součaní odborníci na výživu králíka vřele doporučují. Tak kde je pravda?

Zdroj: diskuze Bible a maso
Odesláno dne: 8.5.2016 uživatelem Martin Macháček

Stravování podle Mačingové

Kniha Antónie Mačingové

Kompletní seznam všech receptů podle Antónie Mačingové je k dispozici v její knize Zhubněte jednou provždy.

Zdroj: Stravování podle Mačingové
Zveřejněno dne: 8.1.2014

Dietní plán podle Mačingové

Kniha Antonie Mačingové

Kompletní seznam všech receptů podle Antonie Mačingové je k dispozici v její knize Zhubněte jednou provždy.

Zdroj: Dietní plán podle Mačingové
Zveřejněno dne: 29.12.2013

Reflexní terapie

Reflexní terapie Jiří Janča

Jančova reflexní terapie nabízí souhrnnou výuku práce s tělem pomocí diagnostické reflexní terapie, kterou integrálně doplňuje dalšími prostředky, jako jsou například homeopatie, léčivé byliny, vitamíny a stopové prvky. Nejvýznamnější představitel alternativní medicíny Jiří Janča u nás sestavil průkopnické dílo přibližující nejdostupnější metodu alternativní medicíny, která je účinná jak při léčbě akutních, tak chronických onemocnění. Jiří Janča vydal knihu, která je jednou z nejdůležitějších prací v rámci jeho úctyhodného díla (mimo jiné Herbář léčivých rostlin, Alternativní medicína, Reflexní terapie, Co nám chybí, Stopové prvky a kovy života v přírodě, První pomoc alternativní medicínou, Praktická homeopatie a další). Kniha se jmenuje Reflexní terapie rukou a jedná se o nejdostupnější metodu alternativní medicíny.

Zdroj: Reflexní terapie
Zveřejněno dne: 5.12.2014

Orgánové hodiny

Kniha Orgánové hodiny – snadno a srozumitelně

V knize Orgánové hodiny představuje autor funkce jednotlivých orgánů a jejich spolupráci v lidském organismu. Pojem orgánové hodiny se opírá o tradiční čínskou medicínu. Vychází z předpokladu, že v lidském těle dochází ke každodennímu koloběhu energie. Jako známe střídání dne a noci, tak také každý orgán, a dokonce i každá buňka, se řídí vlastním časovým harmonogramem. V určitou denní dobu panuje v orgánových systémech obzvlášť silná aktivita, kterou později vystřídá důležitá klidová fáze. Pokud na tyto skutečnosti dbáme a respektujeme je, podporujeme tím své zdraví. Rytmus těla můžeme efektivně využívat také v práci a v soukromí, ale i při hubnutí, načasování podávání léků nebo absolvování jiných nejrůznějších terapií.

Zde můžete vidět cenu knihy Orgánové hodiny.

Zdroj: Orgánové hodiny
Zveřejněno dne: 9.11.2015

Maniodeprese

Maniodepresivní psychóza kniha

Deset tváří úzkosti – Hans Morschitzky a Sigrid Sator

V současné době onemocní nějakou formou úzkostné poruchy v průběhu svého života každý čtvrtý člověk z populace. U žen je toto onemocnění nejčastějším psychickým problémem, u mužů druhým nejčastějším po problémech s alkoholem. Zkušení autoři řady úspěšných knih popisují ve své knize „deset tváří“ úzkosti, tedy forem úzkostných poruch. U jednotlivých poruch vysvětlují názorně jejich vznik, dynamiku, specifické projevy a nabízejí osvědčené přístupy k jejich překonání. Ty vycházejí jak z mnohaletých odborných zkušeností autorů, tak z nejnovějších poznatků kognitivně-behaviorální terapie a mentálního tréninku. Autoři nabízejí přístup zahrnující konfrontační terapii, mentální trénink, kognitivní terapii, tělesný trénink, trénink emocí, posilování sebevědomí a trénink zvládání stresu.

Zde naleznete bližší informace o knize Deset tváří úzkosti.

Zdroj: Maniodeprese
Zveřejněno dne: 19.11.2014

První pomoc – masáž srdce

Vraťme se do historie

Zmínky o resuscitaci lze nalézt již v Bibli. Starý zákon, Druhá kniha královská, kap. 4., verš 32–35 uvádí, jak prorok Elizeus (Eliáš) křísil dítě.

V roce 1878 se objevuje první popis nepřímé masáže srdce, jehož autorem je Böhm. Používala se asi 10 let, pak upadla v zapomnění.

V roce 1932 se svět dozvěděl o umělém dýchání tlakem na lopatky a manipulací v loktech u pacienta ležícího na břiše dle Holgera-Nielsena.

Počátkem 60. let 20. století se objevily práce baltimorských lékařů Kouwenhovena, Knickerbockera a Judea o masáži srdce. Americký lékař rakouského původu Peter Safar (žil v letech 1924–2003) se začal zabývat problémy resuscitace v roce 1957. (Zajímavý je jeho původ, rodiče byli vídeňští Češi a dědeček, Josef Šafář, pocházel z Lukavic v Orlických horách.) Do roku 1950 pobýval ve Vídni, poté v USA ve městech Philadelphia, Baltimor, Pittsburgh. Zasloužil se o zrod moderní resuscitace, doporučil i tzv. trojitý manévr pro zprůchodnění dýchacích cest. Profesor Peter Safar vypracoval jednoduchou přehlednou metodu spočívající v krocích A-B-C (kroky používané i v laické resuscitaci) a dále v krocích D-E-F (rozšířená neodkladná resuscitace) a G-H-I (prodloužená neodkladná resuscitace). Jeho metoda umožňuje snadněji a lépe resuscitovat i laickým zachráncům. V letech 1960–1968 byla postupně přijata v celém světě. Do té doby se vyučovala přibližně 100 let pouze metoda dle Silvestra-Brosche. Úzce spolupracoval i s baltimorskými lékaři Elanem, Knickerbockerem a Kouwenhovenem.

V roce 1974 byla tato metoda doplněna AHA (American Heart Association – Americká společnost kardiologů) o resuscitaci mozku. O 26 let později byla na doporučení tří vůdčích autorit v oblasti neodkladné resuscitace ERC (European Resuscitation Council – Evropská rada pro resuscitaci), AHA a ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation – Mezinárodní koordinační orgán pro resuscitaci) provedena nejen poslední dosud platná úprava vlastního resuscitačního postupu, ale i aktivace záchranného řetězce (včetně laické resuscitace a defibrilace). Výrazným doporučením bylo provádět defibrilaci AED (automatické externí defibrilátory) již na úrovni základní neodkladné resuscitace vykonávané vyškolenými a vycvičenými nezdravotníky. Zmíněná celosvětová směrnice má název Guidelines 2000. Roku 2001 vyšla v České republice v edici Národní lékařská knihovna ve zvláštním čísle (prim. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.), poté v dalších zprávách a doporučeních České lékařské komory, České kardiologické společnosti, postupy pro ZZS, JIP, ARO apod. V témže roce ji převzal i Český červený kříž (ČČK) a zahrnul ji do Standardů první pomoci, stejně učinily další nezdravotnické záchranářské organizace a společnosti v ČR, například Hasičský záchranný sbor, Sdružení hasičů ČMS, Horská služba, Vodní záchranná služba ČČK atd.

Doba si žádá své, a tak není divu, že v roce 2003 byl vyvinut a schválen první přístroj pro automatickou masáž srdce (AutoPulse) řízený mikropočítačem, s vlastním nezávislým zdrojem, se snadným použitím v terénu zvyšujícím účinnost masáže s prokrvením mozku a srdečního svalu až na 120 %.

Americký červený kříž ohlásil, že v roce 2004 vyškolil 11 milionů občanů v kurzech základní resuscitace rozšířené o používání AED a za celou dobu své existence již 20 milionů občanů.

V témže roce bylo v ČČK vyškoleno prvních 20 instruktorů na resuscitaci s použitím AED odborným lékařem pověřeným německým červeným křížem, o rok později dalších asi 150 instruktorů ČČK ve spolupráci s IPVZ Praha, katedrou urgentní medicíny (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Školení provedli pověření lékaři územních ZZS. Na konci roku zveřejnila ERC (Evropská rada pro resuscitaci) v Guidelines 2005 upravená doporučení pro resuscitaci a AED zvyšující účinnost záchrany. Použití AED bylo doporučeno i pro děti od 1 roku.

Zdroj: První pomoc – masáž srdce
Zveřejněno dne: 13.5.2014


SiteMAP