Téma: 

antiepileptika

Otrava paracetamolem

Léky a sebevražda

Paracetamol je bohužel i lék, který velmi často volí lidé, kteří se hodlají otrávit. Smrtelné následky může mít již dávka 3 g u dětí, 7 g u dospělých, u alkoholiků dokonce pouze 4–6 g. Příznaky otravy paracetamolem mívají obvykle třífázový průběh. Za několik hodin se objevuje nevolnost a zvracení, někdy dosti úporné. Ve druhé fázi se přechodně objeví zlepšení, za 1–2 dny však dochází k selhání jater, což je spojeno s poškozením mozku. V této třetí fázi může dojít k úmrtí. Více citliví jsou alkoholici a pacienti užívající antiepileptika.

Zdroj: Otrava paracetamolem
Zveřejněno dne: 9.11.2016

Cesol

Příbalový leták

Cesol obsahuje praziquantel a slouží k léčbě infekce tasemnicí. Účinná látka praziquatel byla společně vyvinuta firmami Merck KGaA, Darmstadt a Bayer AG, Leverkusen.

Cesol se používá u: infekcí Taenia saginata (tasemnice bezbranná), Taenia solium (tasemnice dlouhočlenná), Hymenolepis nana (tasemnice dětská), Diphyllobothrium pacificum (škulovec pacifický – jihoamerická tasemnice napadající ryby).

Cesol se nesmí užívat: v případě, jste-li přecitlivělí (alergie) na praziquantel nebo některou z dalších složek, a v případě, máte-li napadené oko larvami tasemnice dlouhočlenné (nitrooční cysticerkóza), při současném podávání rifampicinu (účinná látka proti tuberkulóze).

Zvláštní opatrnost při užívání Cesolu se vyžaduje:

  • při výrazném omezení jaterních funkcí, protože pak může být odbourávání praziquantelu sníženo. Z toho může pak vyplývat jeho vyšší koncentrace v krvi a prodloužený poločas rozpadu. V takových případech má podávání přípravku probíhat za hospitalizace.
  • v případě, trpíte-li poruchami srdečního rytmu nebo srdeční slabostí, které vyžadují léčbu digitalisovými přípravky, máte být během podávání Cesolu sledováni.
  • u pacientů se sníženými renálními funkcemi je třeba počítat se zpomaleným vylučováním praziquantelu močí. Jeho škodlivé účinky na ledviny nejsou známé.

Návod k použití:

Zřídka vznikají po podání praziquantelu k odstranění tasemnice záchvaty křečí, které jsou projevem současně existující neurocysticerkózy (neurocysticercosis – napadení centrálního nervového systému tasemnicí dlouhočlennou). Takové případy bývají především v oblastech, ve kterých je rozšířena infekce tasemnicí dlouhočlennou, případně jejími larvami, a vyžadují rychlé odhalení.

Děti mladší 12 let:

U dětí nejsou žádné zvláštnosti, které by se musely zohledňovat. Cesol se doporučuje pro děti od 2 let.

Starší lidé:

U starších lidí nejsou žádné zvláštnosti, které by se musely zohledňovat.

Užívání Cesolu s jinými léčebnými přípravky:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte/aplikujete, případně jste před krátkou dobou užívali/aplikovali, další léčebné přípravky, a to i tehdy, jedná-li se o přípravky, které nejsou na lékařský předpis.

Oslabení účinnosti:

U skupiny 8 pacientů bylo při současném podávání dexamethasonu pozorováno následné snížení hladiny praziquantelu v krvi.

Současné podávání chloroquinu může vést ke snížení hladiny praziquantelu v plazmě.

Současné podávání léků indukujících enzymový jaterní systém odbourávající léky (cytochrom P 450), například antiepileptika, může snižovat koncentraci praziquantelu v krvi.

Rifampicin nesmí být podáván současně s praziquantelem, protože praziquantel pak nedosáhne terapeuticky účinné hladiny.

Zesílení účinku:

Současné podávání léků inhibujících enzymový jaterní systém odbourávající léky (cytochrom P 450) například cimetidin, může vést ke zvýšené hladině praziquantelu v plazmě a prodloužit jeho retenci.

Užívání Cesolu společně s potravinami a nápoji.

Současná konzumace grapefruitové šťávy může vést ke zvýšení hladiny praziquantelu.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se před užíváním/aplikací všech léčiv se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství:

Dostatečné zkušenosti s podáváním Cesolu těhotným ženám nejsou dosud k dispozici. Při pokusech na zvířatech nebyly zatím zjištěny žádné plod poškozující (embryotoxické, teratogenní) účinky. Před podáváním Cesolu v těhotenství, především v prvních 3 měsících, je třeba přísně zvážit poměr rizika a přínosu léku.

Kojení:

Praziquantel přechází do mateřského mléka (až 20 % sérové koncentrace). Farmakologické působení množství praziquantelu v tomto rozsahu není u kojenců známo. Přesto se doporučuje přísné dodržení indikace při použití v době kojení. Dojde-li k aplikaci Cesolu, má být kojení během léčby a následných 24 hodin po skončení aplikace pro jistotu přerušeno.

Schopnost řízení a obsluhy strojů:

Cesol může i při správném použití změnit schopnost reagovat do té míry, že může být ovlivněna schopnost aktivní účasti na dopravním provozu nebo obsluze strojů. Totéž platí také pro práce ve výškách bez zajištění a v ještě větší míře při současném působení alkoholu.

Důležité informace o ostatních složkách Cesolu:

Žádné zvláštnosti.

Zdroj: Cesol
Zveřejněno dne: 14.9.2015


Sitemap | RSS